Ponuda

RADIONICE GRUPNE ZVUKOTERAPIJE:
trajanje 60 minuta - opuštanje, vizualizacija, zajednički rad sa glasom i punjenje zvukom

INDIVIDUALNI TRETMANI:
trajanje 60 minuta

Zvukoterapija:
- praćenje razvoja psihofizičkog stanja
- korištenje tibetanskih i kristalnih zdjela, gonga i bubnja
- savjetovanje

Zvučna kirurgija:
- praćenje razvoja psihofizičkog stanja
- rad sa zvučnim viljuškama (solfeggio set, harmonijski set, set za meridijane, osteopatski set)
- savjetovanje

CERTIFICIRANE EDUKATIVE RADIONICE:
- terapijski rad sa GLASOM
- terapijska upotreba ZVUČNIH VILJUŠKI
- terapijska upotreba KRISTALNIH ZDJELA
- terapijska upotreba TIBETANSKIH ZDJELA
- terapijska upotreba BUBNJA
- terapijska upotreba GONGA

INDIVIDUALNI SATOVI PJEVANJA:
trajanje 60 minuta

EDUKATIVNI RETREATI:
- radionice u prirodi i na moru

JAVNA PREDAVANJA O ZVUKOTERAPIJI:
trajanje 90 minuta
- utjecaj zvuka na okolinu
- povijest rada sa instrumentima
- prezentacija instrumenata
- punjenje zvukom

ZVUČNE KUPKE:
- prepuštanje zvukovima instrumenata

INTERAKTIVNI ZVUČNI PERFORMANSI:
- vođeni interaktivni rad sa publikom
- instrumentalni i glasovni performans

KONCERTI:
- korištenje terapijskih i akustičnih instrumenata u klasičnoj glazbi
- praizvedbe klasičnih skladbi

NABAVA INSTRUMENATA I KONZULTACIJE