Bubanj

responsive

Najstariji je glazbeni instrument koji datira najmanje 6000 g. prije Krista. U početku je bio šuplje deblo po kojem se udaralo drvenim štapom ili komadom kostiju. Koristio se pri plesu i u šamanskim obredima.

Kod bubnja zvuk nastaje udaranjem batića po membrani od životinjske kože. U zvukoterapiji se koristi za povezivanje sa zemljom i za induciranje različitih ritmova koji nas uvode u određeni titraj valova mozga.